Općenito

Usporedna bilanca poduzeća žutih pasa inc

Usporedna bilanca poduzeća žutih pasa inc

Usporedna bilanca poduzeća za žute pse dd i mjm dd na dan 1. siječnja 2008. i 30. rujna 2007. godine dat je u nastavku:

2008

2007

(U krunama Rs.)

Stanje na dan 31. prosinca 2008

Stanje na dan 31. ožujka 2008

Gotovina i stanja u bankama (uključujući stanja u bankama podružnica)

-

-

Ograničeno stanje gotovine i bankovnih sredstava

0

0

Obrtni kapital

-

0

Ukupna imovina

0

-

Ukupne obveze

0

0

Udio podružnica

0

0

Ukupni dionički kapital

0

0

Dionički kapital

0

0

Ukupni dionički kapital

0

0

Dobit prije oporezivanja

0

-

Dobit nakon oporezivanja

0

-

EPS

-

0

Kapitalni izdaci

0

0

Prihod

-

0

Zaposlenici

0

0

Dugotrajna imovina

0

0

Zalihe

0

0

Goodwill i ostala nematerijalna imovina

0

0

Trenutna imovina

0

0

Ukupna imovina

0

0

Ukupne obveze i kapital

0

0

Neto vrijednost

0

0

Prosječna neto vrijednost

0

0

Račun dobiti i gubitka na dan 31. prosinca 2008

Račun dobiti i gubitka na dan 31. ožujka 2008

Račun dobiti i gubitka na dan 31. prosinca 2007

Račun dobiti i gubitka na dan 31. ožujka 2007

Dobit prije oporezivanja

-

-

0

0

Dobit nakon oporezivanja

-

-

0

0

Zarada po dionici (EPS)

-

-

-

-

Neto vrijednost na dan 31. prosinca 2008

0

0

Neto vrijednost na dan 31. ožujka 2008

0

0

Neto vrijednost na dan 31. prosinca 2007

0

0

Neto vrijednost na dan 31. ožujka 2007

0

0

P:L na dan 31. prosinca 2008

0

0

P:L na dan 31. ožujka 2008

0

0

P:L na dan 31. prosinca 2007

0

0

P:L na dan 31. ožujka 2007

0

0

P:L po dionici (EPS)

-

-

-

-

P:L po dionici

-

-

-

-

Bilanca stanja

Na dan 31.12.2008

Od 31.03.2008

Na dan 31.12.2007

Od 31.03.2007

Trenutni dugovi

Obveze prema dobavljačima

0

0

0

0

Obveze prema dobavljačima

0

0

0

0

Potraživanja računa

0

0

0

0

Potraživanja računa

0

0

0

0

Dugoročni dug

0

0

0

0

Dugoročni dug

0

0

0

0

Potencijalne obveze

0

0

0

0

Potencijalne obveze

0

0

0

0

Obračunati troškovi

0

0

0

0

Obračunati troškovi

0

0

0

0

Ukupne kratkoročne obveze

0

0

0

0

Ukupne kratkoročne obveze

0

0

0

0

Ograničene obveze

0

0

0

0

Ograničene obveze

0

0

0

0

Trenutni dugovi

Dioničarski kapital

0

0

0

0

Trenutni dugovi

Dioničarski kapital

0

0

0

0

Dionički kapital

0

0

0

0

Dionički kapital

0

0

0

0

Ukupni dionički kapital

0

0

0

0

Ukupne obveze i kapital

0

0

0

0

Račun dobiti i gubitka

(P:L) na dan 31. prosinca 2008

(P:L) na dan 31. ožujka 2008

(P:L) na dan 31. prosinca 2007

(P:L) na dan 31. ožujka 2007

Dobit prije oporezivanja

0

-

0

0

Dobit nakon oporezivanja

-

-

0

0

EPS

-

-

-

-

Neto vrijednost na dan 31. prosinca 2008

0

0

0

0

Neto vrijednost na dan 31. ožujka 2008

0

0

0

0

Neto vrijednost na dan 31. prosinca 2007

0

0

0

0

Neto vrijednost na dan 31. ožujka 2007

0

0

0

0

P:L na dan 31. prosinca 2008

0

0

0

0

P:L na dan 31. ožujka 2008

0

0


Gledaj video: Milana Milanovic-Predstavljanje knjige Pesme duginih boja Tv Subotica (Siječanj 2022).